Coronaviruset förklarad & vad du borde göra | Kurzgesagt

🎁Amazon Prime 📖Kindle Unlimited 🎧Audible Plus 🎵Amazon Music Unlimited 🌿iHerb 💰Binance

Video

Transkription

December 2019 meddelande kinesiska staten världen att ett virus spreds i dess samhällen.

Under de nästkommande månaderna spred det sig till andra länder och antalet fall

dubblerades med bara ett par dagars mellanrum.

Det här viruset kallas “svår akut respiratorisk sjukdom coronavirus 2”

som orsakar sjukdomen som kallas “Covid-19”,

i folkmun känt som “coronaviruset”.

Vad händer egentligen när det infekterar en människa,

och vad borde vi alla göra åt det?

Ett virus är egentligen bara ett skal

runt genetiskt material och ett par proteiner.

Det är svårt att ens kalla det levande.

Det kan endast skapa fler av sig själv genom att infiltrera en levande cell.

Corona kan spridas genom ytor, men det är fortfarande oklart

hur länge det kan överleva på dem.

Dess huvudsakliga smittväg verkar vara droppinfektion:

genom att folk hostar, eller genom att du tar på någon som är sjuk och sen ditt ansikte.

Till exempel genom att röra dina ögon eller din näsa.

Viruset påbörjar sin resa här och snålåker

sedan vidare, djupare in i din kropp.

Dess resemål är inälvorna, mjälten eller lungorna;

där det kan få den mest dramatiska effekten.

Bara ett par coronavirus kan orsaka ett väldigt dramatiskt händelseförlopp.

Lungorna är fodrade med flera miljarder epitelceller.

Epitelcellerna är din kropps “gränsceller”, som ligger som ett foder kring dina organ och slemhinnor,

och väntar på att bli infekterade.

Corona ansluter till en specifik receptor på sitt offers membran

för att injicera sitt genetiska material.

Cellen, ovetandes av vad som försiggår,

exekverar de nya instruktionerna, som är ganska enkla:

kopiera och sätt ihop igen.

Cellen fylls upp av fler och fler kopior av viruset

tills det når en kritisk punkt och får en

sista order: självförstörelse.

Cellen “smälter bort” och släpper lös nya coronapartiklar;

redo att attackera fler celler.

Antalet infekterade celler växer exponentiellt.

Efter ungefär 10 dagar är flera miljoner celler infekterade,

och flera miljarder virus svärmar till lungorna.

Viruset har inte orsakat så mycket skada ännu,

men corona kommer nu släppa lös en riktig bjässe på dig: ditt egna immunförsvar.

Immunförsvaret finns normalt till för att försvara dig,

men det kan faktiskt vara ganska farligt och behöver stram reglering.

När immunceller svärmar till lungorna för att bekämpa viruset,

infekterar corona vissa av dem och skapar förvirring.

Celler har varken öron eller ögon, utan kommunicerar istället via små

informationsproteiner som kallas cytokiner.

Nästintill alla viktiga immunreaktioner kontrolleras av dem.

Corona får påverkade immunceller att överreagera,

och immunsystemet går in i ett sorts vansinne.

Som ett resultat skickar det på tok för många soldater

och orsakar skada genom att slösa på sina resurser.

Skadan orsakas särskilt av två sorters celler:

De första är neutrofiler, som är effektiva på att döda saker;

även oss själva.

När de anländer, flera tusen åt gången, börjar de skicka ut enzymer

som förstör lika många vänner som fiender.

Den andra viktiga sortens celler som går in i frenesi är mördar-T-celler.

De beordrar normalt sett infekterade celler att begå kontrollerat självmord.

I sin förvirrande frenesi börjar de även beordra

friska celler att begå självmord.

När fler och fler immunceller anländer

orsakar de mer och mer skada, och dödar ännu mer frisk lungvävnad.

Det här kan bli så illa att det kan orsaka bestående skador

som leder till kroniska problem.

I de allra flesta fall får immunförsvaret långsamt tillbaka kontrollen.

Det dödar de infekterade cellerna,

fångar upp virus som försöker infektera nya celler,

och städar upp slagfältet.

Tillfrisknandet har påbörjats.

Majoriteten av människorna som infekteras av corona

kommer klara sig med relativt milda symptom.

Men många fall blir allvarliga, eller till och med kritiska.

Vi vet inte procenttalet än eftersom det fortfarande finns många oidentifierade fall.

Men det kan säkerligen sägas att det finns många fler än en vanlig influensa.

I mer allvarliga fall dör miljontals epitelceller,

och lungorna tappar sitt skyddande foder.

Det betyder att alveolerna,

små luftsäckar som ansvarar för vår andning,

kan infekteras av bakterier som normalt sett inte är ett så stort problem.

Patienter får lunginflammation och andningssvårigheter,

och behöver respiratorer för att överleva.

Immunsystemet har kämpat med full kapacitet i flera veckor,

och skapat miljontals antivirala vapen.

Och när tusentals bakterier snabbt multiplicerar sig själva överväldigas immunförsvaret.

Bakterierna går in i blodet och översvämmar kroppen.

Om det här sker är risken för död stor.

Coronaviruset jämförs ofta med vanlig influensa,

men är i själva verket mycket skadligare.

Medan den exakta dödligheten är svår att uppskatta under en pågående pandemi,

så vet vi redan nu att den är mycket mer smittsam och sprids snabbare än influensan.

Det finns två möjliga framtider för en pandemi som corona: snabb och långsam.

Vilken av dem vi ser beror på hur vi reagerar till den

under utbrottets första dagar.

En snabb pandemi kommer vara hemsk och kosta många liv.

En långsam pandemi kommer inte att kommas ihåg i historieböckerna.

En snabb pandemis värsta fall

börjar med en väldigt snabb infektionshastighet

beroende på avsaknad av motåtgärder.

Varför är det här så pass dåligt?

I en snabb pandemi blir många sjuka samtidigt.

Om antalet insjuknande blir för högt kommer sjukvårssystemen inte kunna hantera det.

Det finns inte tillräckligt med resurser som sjukhuspersonal, eller utrustning som

respiratorer kvar att hjälpa allihopa.

Folk kommer att dö obehandlade,

och när allt fler och fler i sjukhuspersonalen själva blir sjuka kommer

sjukvårssystemens kapaciteter falla ännu lägre.

Om det här blir fallet kommer hemska beslut

att behöva tas angående vem som får överleva och inte.

Antalet dödsfall kommer märkbart att stiga

i ett sånt här scenario.

För att undvika detta måste världen, och det innebär oss alla,

göra allt den kan för att få det här till en långsam pandemi.

En pandemi saktas ner genom korrekta gensvar, speciellt under den tidiga fasen.

Då kommer alla som insjuknar att få korrekt behandling,

och sjukhusen kommer inte att överväldigas.

Eftersom att vi inte har ett vaccin för corona

måste vi anpassa vårt beteende till att agera som ett socialt vaccin.

Det här betyder två saker:

(1) att inte bli infekterad och (2) att inte infektera andra.

Även fast det låter trivialt,

är den bästa saken du kan göra att tvätta händerna.

Tvål är faktiskt ett kraftfullt verktyg.

Coronaviruset är inneslutet i vad som i grund och botten är ett lager av fett.

Tvål bryter sönder det fettet, och för att viruset inte kan infektera dig.

Det gör också att dina händer blir hala, och genom tvättningens mekaniska rörelse

rivs virusen bort.

För att göra det ordentligt bör du tvätta händerna som om du precis har hackat stark chili

och vill stoppa in dina linser precis efteråt.

Härnäst följer social distansering.

Det är inte en trevlig upplevelse, men en bra sak att göra.

Detta innebär inga kramar och inga handskakningar.

Om du kan stanna hemma, bör du stanna hemma för

att skydda de som behöver vara ute för att samhället ska fungera;

till exempel läkare, kassörer eller polis.

Du är beroende av dem alla, och de är beroende av att du inte blir sjuk.

På en större nivå finns karantäner som kan innebära till exempel reseförbud

eller faktiska order på att stanna hemma.

Karantäner är inte roliga att uppleva,

och verkligen inte populära.

Men de köper oss, och speciellt forskarna som jobbar på medicinering

och vaccin, avgörande tid.

Så om du läggs under karantän borde du förstå varför

och respektera den.

Inget av det här är roligt, men genom att kolla på hela bilden

ser man att det är ett väldigt litet pris att betala.

Frågan om hur pandemier slutar beror på hur de börjar.

Om de börjar snabbt med en brant sluttning slutar de illa.

Om de börjar långsamt med en inte lika brant sluttning

slutar de helt ok. Och i dagens samhälle

ligger det verkligen i alla våra händer.

Både bokstavligen och bildligt talat.

Ett stort tack till experterna som hjälpe oss med den här videon på kort notis.

Speciellt tack till “Our World In Data”;

onlinepublikationen för forskning och data på världens

största problem och hur man gör framsteg för att lösa dem.

Kolla in deras hemsida. Den innehåller även en

sida på coronapandemin som uppdateras konstant.