Η υπόθεση του Δούρειου Ίππου Μέρος 1 Το γράμμα στον καφέ χάρτινο φάκελο